Citas aktivitātes

Par manu veikumu 49 darba gados pastāstīs manas grāmatu publikācijas, ikdienas mācību darbā izmantotās prezentācijas un video