Darba lapas izziņai 7. klasē algebrā un ģeometrijā

                                       Uzmanīgi lasi, dari, secini un  pārbaudi sevi!

 1.Trīs punkti plaknē.pdf
 2.Divu riņķa līniju savstarpējais novietojums.pdf
 3.Blakusleņķi un to īpašība.pdf
 4.Funkcijas jēdziens.pdf
 5.Trisstūru vienādības pazīmes.pdf
 6.Nogriežņa vidusperpendikuls.pdf
 7.Pakāpe ar veselu negatīvu kāpinātāju.pdf
 8.Trisstūra ieksējo leņķu summa.pdf


© Edīte Pagraba, 2016