Video 

Video krātuvē piedāvāju dažus savus, savu skolēnu un no YouTube izvēlētos video, kurus izmantoju matemātikas stundās kā emocionālās pauzes atslodzes brīžos, bet visus sižetus saistu ar matemātiku.

"Bļoda" saistās ar tēmu: "Darbs definēts kā viens vesels" - 6. klase.

Pirms video noskatīšanās, rekomendēju  iet uz sadaļu: Citas aktivitātes "Prezentācijas" Nr. 8.                             

"Simetrija" - te skolniece veido nepārtrauktu simetrisku decimālo ciparu kopu.

Par šo tēmu vēl sadaļā Uzdevumi "Praktiski padomi": centrālā simetrija un aksiālā simetrija.

"Papīra gredzeni" - Mēbiusa lentes izmantoju kā emocionālo pauzi.

Darbā iegūtajam rezultātam ir praktiska nozīme.

"Things" - Robija Viljamsa izpildītās dziesmas atskaņojums. Šo aktivitāti saistu ar angļu valodas zināšanām, ar uzmanības nostiprināšanu, ar "Skaitļu kopas" jēdzienu.

Mans piemērs.

Saskaiti, cik reizes dziesmā skan vārds "things" un nosaki, pie kādām skaitļu kopām šis skaitlis (skaits) pieder! Atbildi meklē sadaļā "Matemātikas draugiem" Nr.7.

"Pankūkas" no YouTube saistu ar tēmām matemātikā: ceļš, varbūtība, moda ...

Mans piemērs. 

Izceptas 3 dažāda veida piparkūkas: 3 zaķi, 4 eglītes un 5 zvaigznītes . Kas ir izcepto piparkūku kopas moda? 

Izdomā savu uzdevumu un atrisini to!

"Telefoni" izmantoju tēmas: ceļš, ātrums, laiks  (panākšana) uzdevumu formulēšanā un atrisināšanā. Mans piemērs meklējams sadaļā Prezentācijas Nr.18 uzdevumā Nr.5.

Izdomā savu uzdevumu par panākšanu un atrisini to!

"Reizrēķins" - R. Kaupera dziesma.

Izmantoju kā emocionālo pauzi reizrēķina interesantai atkārtošanai.

Atrodi citas filmas, kur apdziedāts reizrēķins!

Izdomā uzdevumu, kura atrisināšanā labi jāzina reizrēķins! Uzdevumu atrisini!

Matemātikas nedēļas, emocionāla brīža, citādas aktivitātes ietvaros piedāvāju skolēna video "Skaņas un matemātika".

Pirms šī video skatīšanās, rosinu iepazīties ar skaņām sadaļā: "Prezentācijas" Nr. 2, kur piedāvāts noklausīties desmit skaņas, atšifrēt tās, sadomāt un atrisināt vienkāršu matemātikas uzdevumu par izvēlēto skaņu.

Video materiālā pirmās divas epizodēs: skolēni pēc dzirdētās skaņas izvēles, demonstrē uzdevumu. Otrās divās epizodēs, skolēni prezentē mājas darbu, kurā tiek demonstrēts praktisks uzdevums par skaņu.

Izdomā arī Tu savu uzdevumu un atrisini!    

Skolniece Marta demonstrē divas senas reizināšanas metodes.

Sameklē vēl citas senas reizināšanas metodes!

 © Edīte Pagraba, 2016