Matemātikas skolotāja Edīte Balode (Pagraba)

Matemātikas skolotāja ar 49 gadu darba pieredzi.
  • Pedagoģijas maģistre matemātikas didaktikā (1995.g.) un izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā (2004.g.).
  • Radošā konkursa „Skolotājs E-lāde” laureāte nominācijā „Aktuālākais un saturiski vērtīgākais” (2009.g.).
  • Diploms par dalību pieredzes apmaiņas forumā "21. gadsimta skolotājs" nominācijā: "Skolēnu iesaiste un sadarbība"(2013.g.).
  • Profesora Luda Bērziņa prēmijas laureāte  par izcilu ieguldījumu Latvijas izglītības un kultūrvēstures izzināšanā un atjaunošanā (2008.g.) un Goda raksts Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursā par aktīvu devumu izglītības attīstības veicināšanā (2013.g.).
  • Vairāku palīglīdzekļu matemātikā  un skolotāja sadarbībā ar vecākiem izdevumu autore (2006.g.-2009.g.).