Uzdevumi

Izmantojot attiecīgās saites, skolēn, Tu varēsi "ieiet" izvēlētajā klasē, tēmā un par savām zināšanām pārliecināties, risinot testus rakstos un audio formātā. Pārliecību par savām zināšanām matemātikā Tev ļaus iegūt pārbaudes darbi un darba lapas izziņai.

     Praktiski padomi Tev atgādinās jēdzienu definīcijas un to kā konstruēt kādu ģeometrisko figūru plaknē.