Grāmatas

Manas publikācijas.

Grāmatā piedāvāts matemātikas mācīšanas tematiskais plānojums, tematam atvēlētais stundu skaits un laiks. Piedāvāti tematiski pa mēnešiem sakārtoti pārbaudes darbi, praktiskie darbi, kontroldarbi, ieskaites un papilduzdevumi.

Pārbaudes darbi veicami gan grupās, gan individuāli. Kontroldarbi un ieskaites dotas divos variantos. Kontroldarbiem, ieskaitēm un papilduzdevumiem dotas atbildes. Kontroldarbiem un ieskaitēm doti vērtēšanas kritēriji un ieteicamās vērtēšanas tabulas.

Pārbaudes darbi 6. klasē domāti skolēniem darbam mājās un klasē.

Paralēli pārbaudes darbiem, doti problēmu uzdevumi, iepriekšējo mācību gadu ieskaišu paraugi un papilduzdevumi, lai ieinteresētu skolēnus par matemātiku. Pārbaudes darbi piedāvāti gan vienā gan divos variantos. Pārbaudes darbos un ieskaitēs piedāvāts ieteicamais iegūstamo punktu skaits par paveikto. Doti ieteicamie vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas tabula.

Pārbaudes darbu uzdevumi sakārtoti 7. klases matemātikas mācīšanai un apgūšanai.

Grāmata izmantojama skolēniem darbam klasē.

Grāmatā tematiski sakārtoti pārbaudes darbi algebrā un ģeometrijā, problēmu uzdevumi, papilduzdevumi.

Grāmatas uzdevumi  plānoti devīto klašu skolēniem un matemātikas skolotājiem, kad līdz pamatskolas eksāmenam matemātikā atlikušas dažas nedēļas.

Grāmatā ievietotos uzdevumus var izmantot arī 12. klases skolēni pirms centralizētā eksāmena matemātikā.

Šajā grāmatā piedāvāju uzdevumus pamatskolas skolēniem risināt patstāvīgi, kopā ar vecākiem, brīvajos brīžos kopā ar draugu, klasē skolotāja pavadībā.

Uzdevumi izvēlēti tematiski no daudzu un dažādu autoru senākām un mūsdienu publikācijām, atbilstoši standarta prasībām: pasauli izzinoši, problemātiski. 

Grāmata adresēta 5. - 9. klases skolēniem: lasi, rēķini un uzzini par:

  • maģisko kvadrātu, 
  • viltīgajām taisnēm un skaitļu burvestību, 
  • to kā reizināja senie ēģiptieši un kā Tu vari reizināt bez kalkulatora,
  • bināro sistēmu, Morzes ābeci un informācijas kodēšanu,
  • izciliem matemātiķiem un viņu darbiem.


Grāmata domāta skolotājiem un vecākiem darbā ar pusaudžiem, lai pārliecinātos un gūtu apstiprinājumu par jau zināmo, un smeltos ierosmi jaunām pārdomām, pašvērtējumam.
Grāmatas nosaukums visu pasaka.

Grāmata ir Latvijas skolotāju kopdarbs un šajā grāmatas tapšanas procesā bija lemts piedalīties arī man.


© Edīte Pagraba, 2016