Testi rakstos

Tematiski doti vairāk nekā 600 testi matemātikā 5. - 9. klasei. Testi izmantojami gan:

  • norādītās klases ietvaros;
  • gatavojoties pamatskolas matemātikas eksāmenam;
  • zināšanu atsvaidzināšanai, tuvojoties pamatskolas un vidusskolas centralizētajam eksāmenam matemātikā.